GDPR

Uplatnění práv, vyplývající ze zpracování osobních údajů Obcí Kněževes

Obecní úřad Kněževes, U národního výboru 62, Kněževes, PSČ 252 68 (dále jen Obec), jako správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických osobách na základě zákonných důvodů.

Každá fyzická osoba se může na Obec obrátit s žádosti o sdělení, zda Obec o ní zpracovává osobní údaje.

Občan (fyzická osoba), o němž Obec zpracovává osobní údaje, má podle aktuálních právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky. Obec každou žádost o uplatnění některého práva oprávněnou fyzickou osobou posoudí ve vztahu k těmto omezením, a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti. V odůvodněných případech je možné lhůtu prodloužit o další dva měsíce.

Na Obec je možné se k uplatnění uvedených práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím písemné žádosti, doručené na poštovní adresu Obce, do datové schránky, emailové schránky obecknezeves@seznam.cz či osobně do kanceláře/podatelny Obce.

Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby na Obec obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, pokud se rozhodnou svůj souhlas odvolat.

 

Seznam dokumentů

Název
Zásady zpracování osobních údajů [PDF, 553.4 kB, Změněno: 15. 7. 2019]
Uplatnění práv subjektů údajů [PDF, 325.4 kB, Změněno: 15. 7. 2019]