Časopis Kněževák

Kněževák je periodický tisk územního samosprávného celku, zpravodaj obce Kněževes.

Kněževes, evidenční číslo – MK ČR E 11212

REDAKCE ČASOPISU

Šéfredaktor: Barbara Kubů
Obsahová korektura: Stanislav Kettner, Ing. Václava Vlčková, Jakub Šebesta
Externí fotografové: Ing. Klára Vlčková (xklarusa), Ing. Václava Vlčková, Mgr. Luděk Černý, Mgr. Iva Farová, Bohdana Pavlíková, Robert Souček, Libuše Kučerová, Jakub Šebesta, Jan Drábek, Pavel Bareš, Vladimír Bareš. 
Grafické zpracování: Jan Gaal
Tisk a distribuci zajišťuje: Obecní úřad Kněževes
Sběrné místo pro zasílání příspěvků:
Obecní úřad Kněževes
U Národního výboru 62
252 68 Kněževes
Telefon: +420 220 950 633
Email: knezevak@knezeves.cz
Internetové vydání Kněževáka: www.knezeves.cz/knezevak-2022/

Výtisk zdarma.

Články obsažené ve zpravodaji nemusí vyjadřovat názor Obecního úřadu Kněževes.