Přihlášení k odběru novinek

Vítáme vás u registrace do Kněževeského e-Věstníku,

zde se můžete zaregistrovat k odběru informací a novinek z naší obce.

Již mi přišla ověřovací
SMS

Chci se zaregistrovat k odběru
novinek
Pokračujte níže
Červená šipka dolů

1. Kontaktní údaje

* povinná položka
** pro zasílání newsletterů je nutné vyplnit e-mailovou adresu, pro SMS je nutné vyplnit telefon včetně předvolby ve formátu +420 xxx xxx xxx

2. Souhlas

SOUHLAS
se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Po přečtení Informačního oznámení o zpracování osobních údajů

se zpracováním mých osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen ,,Zákon“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a potvrzuji, že jsem četl/četla Informační oznámení týkající se Ochrany osobních údajů a uděluji tímto souhlas obci Kněževes, se sídlem U národního výboru 62, 252 68, Kněževes, IČ: 00241377, (obec Kněževes) k tomu, aby:

Zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu:
titul, jméno, příjmení, obec, e-mail a (nebo) telefon

(dále len „osobní údaje”), a beru na vědomí, že zpracování mých osobních údajů může správce obec Kněževes uskutečnit i prostřednictvím jiných zpracovatelů, zvláště společnosti Picabo.cz, a.s., se sídlem: Africká 434/11, Praha 6 – Vokovice 16000, Česká republika, IČ 284 78 649; za účelem uskutečňování činností, které zahrnují (i) zajištění lepší a efektivnější informovanosti obyvatel obce, (ii) zajištění informovanosti o dění v obci.

Souhlasím, aby obec Kněževes zasílala výše uvedené informace prostřednictvím elektronických prostředků a to zejména formou e-mailu, SMS, telefonu nebo a ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a poučen/a obcí Kněževes o všech skutečnostech uvedených v Zákoně a Nařízení, a to zejména o právu na informace o tom, jaké moje osobní údaje jsou zpracovávané, právu na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů a právu na jejich blokování, likvidaci apod. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a mám právo svůj souhlas kdykoli odvolat a to písemnou formou na adresu sídla obce Kněževes nebo e-mailem na adresu: e-vestnik@knezeves.cz a uveďte v předmětu e-mailu “vymazat moje osobní údaje”. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení do sídla obce Kněževes nebo doručením na výše uvedenou emailovou adresu.

Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou a potvrzuji svůj požadavek na odběr informací uvedených v Informačním oznámení a zároveň poskytuji svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů pro účely Služeb za pomocí metod zpracování uvedených v Informačním oznámení.