Uzavírky na D7 - výlukové jízdní řády hromadné dopravy v době uzavírek

Ikona hodin13. 10. 2023 - 21. 10. 2023
Ikona megafonuPID


Vážení spoluobčané,

doplňujeme další informace od PID ohledně nadcházejících uzavírek na D7 v důsledku stavebních prací na konstrukci dálničního mostu a obou nájezdů. Jedná se o výlukové jízdní řády hromadné dopravy v době uzavírek.

Z důvodu souběhu uzavírky železničního přejezdu P2250 u vlakové zastávky Tuchoměřice a uzavírky podjezdu pod D7 u exitu 3 mezi Tuchoměřicemi a Kněževsí budou autobusy linek 312, 319, 322, 323 a 342 jezdit podle výlukových jízdních řádů:

 • 13.10. – 16.10.: na exitu 3 se uzavře nájezd na Prahu, uzavře se přejezd v Tuchoměřicích
  o 323, 342 – Náhradou za zrušenou zatávku Tuchoměřice, rozc. na nájezdu bude obsluhována zastávka Tuchoměřice, Ke Kopanině
      o 312, 323 – Linka 312 je zkrácena o úsek k zastávce Tuchoměřice,komerční zóna, náhradou do této zastávky zajíždějí vybrané spoje linky 323
      o 319, 322 – Beze změny

 • 17.10. – 18.10.: uzavření podjezdu pod D7 a nájezdu na Prahu, pokračuje uzavírka přejezdu, končí uzavírka sjezdu z Prahy
  o 319, 323 – uzavřený podjezd linky objíždějí přes exit 5, poté se přes Středokluky vracejí do Kněževsi, tam spoje obslouží jen zastávky Kněževes - U nádraží, Kněževes - škola a Kněževes, potom se obracejí zpět a pokračují po pravidelných trasách
  o 322 – uzavřený podjezd linky objíždějí přes exit 5, poté se přes Středokluky vracejí do Kněževsi, tam spoje obslouží jen zastávky Kněževes - U nádraží a Kněževes, potom se obracejí zpět a pokračují po pravidelných trasách
  o 342 – linka také sjíždí na exitu 5, obsluhuje zastávku Středkluky - U Školy a vrací se zpátky na dálnici
  o 312 – Beze změny

 • 19.10. – 20.10.: pokračuje úplné uzavření exitu 3, končí uzavírka přejezdu
  o 312 – návrat do trvalého stavu
  o 323 – konec závleku do zastávky Tuchoměřice - komerční zóna, zbytek trasy beze změn
  o 319, 322, 342 – beze změn

 • Od 21.10.: končí úplné uzavření exitu 3, pokračuje uzavření nájezdu na D7 na Prahu
  o 312 – beze změn
  o 319, 322 – návrat do trvalého stavu
  o 323, 342 – linky obsluhují Kněževes v trvalých trasách, ve směru z Prahy končí náhradní obsluha zastávky Tuchoměřice - Ke Kopanině, ve směru do Prahy její výluková obsluha pokračuje.

Po celou dobu uzavírky zůstává na linkách stejný počet spojů i časové polohy jednotlivých spojů, jízdní doby na objízdných trasách nejsou reálné, spoje budou za objížďkou opožděny o 0 až 10 minut. Všechny výlukové jízdní řády pro všechny fáze a zastávky se na stránkách https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/autobusy-primestske/ objeví do zítřka, stejně tak půjde výlukové spoje vyhledat v aplikacích na hledání spojení (PID Lítačka, IDOS apod.).

Linka 342 během uzavření podjezdu vynechává Kněževes, protože má návaznosti dále na trase (Stehelčeves a Brandýsek), kam musí přijet včas. Alternativou by bylo bez náhrady zrušit (přípoje si ujedou) spojení do Prahy z Želevčic a Dřetovic – to bylo vyhodnoceno jako závažnější důsledek uzavírky, než omezení počtu přímých spojů do Prahy a Slaného a nutnost přestupu pro cesty do sídel podél D7 pro Kněževes.

PID a OÚ Kněževes