Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kněževes

Ikona hodin24. 10. 2022
19:00
Ikona místa konáníKulturní dům Kněževes

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kněževes po volbách konaných 23.- 24.9. 2022.

Obecní úřad Kněževes v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kněževes, svolaného dosavadním starostou obce panem Stanislavem Kettnerem v souladu s §91 odst. 1 zákona o obcích. Žádný návrh na neplatnost voleb nebyl u Krajského soudu v Praze podán.

Místo konání:  Kněževes, kulturní dům
Doba konání:  24.října 2022 (pondělí) od 19 hodin

Navržený program:

1) Zahájení
2) Předání „ Osvědčení o zvolení zastupitelem obce"
3) Složení slibu
4) Určení mandátní komise
3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
4) Určení členů návrhové a volební komise
5) Návrh na starostu, místostarostu a volba
6) Návrh na volbu 3 členů rady obce a volba
6) Návrh předsedy a členů Finančního a Kontrolního výboru a volba
7) Návrh předsedy a členů Komise ŠKS, Komise informační a Komise pro rozvoj obce a ŽP a jejich volba
8) Návrh a schválení měsíčních odměn místostarosty, členů RO a zastupitelů
9) Návrh a schválení usnesení
10) Závěr