Stavební práce na D7

Ikona megafonuKněževes

V lokalitě MÚK Kněževes byla zahájena realizace zkapacitnění křižovatky dostavbou připojovacích a odbočovacích pruhů. To je spojené s nutnou rekonstrukcí dálničních mostů, které budou následně postaveny už v šířkovém uspořádání na plánované zkapacitnění na celém úseku D7 na 3+3 pruhy. Stavba byla zahájena kácením dřevin, v blízké době budou zhotoveny provizorní přejezdy středního dělícího pásu a rozšířena římsa levého mostu (směr do Prahy), aby mohl být po většinu realizace zachován provoz 2+2. Toto by mělo být hotové cca za 2 týdny.

Následně by měl Zhotovitel dle aktuálního harmonogramu na cca. 4 měsíce uzavřít pravou stranu MÚK (sjezd od Prahy a nájezd na Slaný) a realizovat rozšíření tělesa na straně dálnice u Tuchoměřic včetně části mostu. Po dokončení pravé poloviny pravého mostu bude MÚK Kněževes na přibližně měsíc a půl otevřena, budou prováděny práce na levé půlce pravého mostu, která jako jediná zůstává původní.

Poté se na další 4 měsíce uzavře strana křižovatky u Kněževse (sjezd od Slaného a nájezd na Prahu), bude se najednou realizovat rozšíření tělesa dálnice, odvodnění a kompletní levý most (směr do Prahy). Po dokončení těchto etap bude ještě opravena silnice III. třídy vedoucí pod mostem. Stavba by měla být zprovozněna v prosinci letošního roku.

Zde níže v dokumentech naleznete mapu projektu.

Zde si můžete přehrát popisné video.

Zdroj: Mgr. Jan Studecký, tiskový mluvčí, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Seznam dokumentů

Název
Mapka projektu ŘSD ČR - D7 MÚK Kněževes [PDF, 247.4 kB, Změněno: 24. 3. 2023]