Pravidelná jarní údržba hlavní dráhy na Letišti Václava Havla Praha

Ikona hodin25. 3. 2024 - 5. 4. 2024
Ikona místa konáníLetiště Praha
Ikona megafonuLetiště Praha, a. s.

Vážení občané obce Kněževes,

na hlavní vzletové a přistávací dráze 06/24 a souvisejících plochách bude v termínu od 25. 3. do 5. 4. 2023 probíhat pravidelná údržba a kalibrace radionavigačních zařízení. K převedení na vedlejší dráhu 12/30 bude docházet v návaznosti na aktuální počasí, a to pouze v čase mezi osmou hodinou ráno a pátou hodinou večer. Směr provozu je závislý na aktuálních meteorologických podmínkách, především větru. Preferovaný směr je ale přistání od Prahy a vzlet na Kladno. V nočních hodinách bude provoz vždy převeden zpět na hlavní dráhu.

Práce jsou naplánovány tak, aby proběhly v co nejkratší době. Kromě odgumování a běžné údržby dráhy a přilehlých ploch je v plánu i kontrola světelného zabezpečovacího zařízení, obnova značení a další drobné práce.

Pravidelná údržba hlavní dráhy probíhá dvakrát ročně. Pro minimalizaci hlukové zátěže vždy mimo letní měsíce, a to s ohledem na hustě osídlené oblasti Prahy a Kladenska, které provoz na vedlejší dráhu ovlivňuje. Pro podobné případy nemá Letiště Praha jinou možnost. Situaci vyřeší až výstavba paralelní dráhy, která by v podobných případech převzala veškerý provoz. 

Letiště Praha, a. s.