Monitoring podzemních vod v okolí letiště

Ikona megafonuKněževes

Koncem minulého roku provedlo Letiště Praha zájemcům monitoring kvality podzemních vod. Zatím nejsou finální výsledky, nicméně testování naznačuje přítomnost látek PFAS ve většině vzorkovaných studní. Jedná se o látky, které byly v minulosti hojně používané po celém světě v průmyslu a ve spotřebních výrobcích. V současnosti se od jejich používání z důvodu zdravotních rizik upouští. Vzhledem k velmi nízkým obsahům zjišťovaných látek (ng/l) proběhne v následujících týdnech druhé kolo vzorkování, které je nezbytné pro získání ověřených a správných dat ve vybraných lokalitách.

Zároveň z důvodu předběžné opatrnosti nám bylo doporučeno v rámci prevence používat k pitným účelům vodu z jiného zdroje (veřejného vodovodu) či vodu balenou. Použití vody na mytí nádobí, prostředků a ploch přicházejících do styku s potravinami, stejně jako mytí rukou nepředstavuje zdravotní riziko.

Více informací o prováděném monitoringu a látkách PFAS můžete najít na webu Letiště Praha zde: