Informace o zpracování osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost KONCEPT EKOTECH s.r.o., IČO: 26428857 se sídlem Praha 5 - Jinonice, Za Zámečkem 746/3a, PSČ 15800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81548 (dále jen „Správce“).

Společnost využívá k ukládání dat cloudových řešení SAP. Vaše osobní údaje tak mohou být předány zpracovateli, jímž je společnost Versino CZ, s. r. o., IČO: 25942107 se sídlem Za Pasáží 1609, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16412 (dále jen „Zpracovatel“), pouze však za účelem jejich uložení. Zpracovatel je vždy povinen dodržovat stejné zásady ochrany osobních údajů jako Správce.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem podle čl. 6 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen „Nařízení“), a to v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa. Žádným dalším subjektům Vaše osobní údaje nepředáváme.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména následující práva vyplývající z Nařízení:

  • právo na přístup k osobním údajům (máte právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 Nařízení);
  • právo na opravu (máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 Nařízení);
  • právo na výmaz (máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení);
  • právo na omezení zpracování (máte právo na to, aby Správce omezil zpracování v případech stanovených v čl. 18 Nařízení);
  • právo vznést námitku (máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 Nařízení);
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů (subjekt údajů má právo být informován bez zbytečného odkladu o porušení zabezpečení jeho osobních údajů dle čl. 34 Nařízení);
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

V případě dotazů či požadavků týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na Správce prostřednictvím e-mailové adresy: info@koncept-ekotech.com.

Seznam dokumentů

Název
Test [TXT, 87.9 MB, Změněno: 1. 1. 1970]
Testovací dokument