Navigace

Obsah

Schválený rozpočet 2022 

Vyvěšeno:17.12.2021

Rozpočtové opatření č.1/2022 vyvěšeno 13.4.2022 

Rozpočtové opatření č.2/2022 vyvěšeno 17.6.2022

Rozpočtové opatření č.3/2022 vyvěšeno 30.6.2022 

Rozpočtové opatření č.4/2022 vyvěšeno 22.8.2022 

Rozpočtové opatření č.5/2022 vyvěšeno 22.10.2022

 

Schválený rozpočet obce 2021

Vyvěšeno: 21.12.2020

Rozpočtové opatření č.1/2021 vyvěšeno 10.2.2021 

Rozpočtové opatření č.2/2021 vyvěšeno 16.3.2021 

Rozpočtové opatření č.3/2021 vyvěšeno 29.4.2021 

Rozpočtové opatření č.4/2021 vyvěšeno 22.6.2021 

Rozpočtové opatření č.5/2021 vyvěšeno 23.8.2021 

Rozpočtové opatření č.6/2021 vyvěšeno 29.9.2021 

Rozpočtové opatření č.7/2021 vyvěšeno  9.11.2021 

Rozpočtové opatření č.8/2021 vyvěšeno 15.12.2021

 

 

2. Rozpočtové výdaje

221

 

Pozemní komunikace

2 500 000

222

 

Silniční doprava

500 000 

231

 

Pitná voda

500 000

232

 

Odvádění a čištění odpadních vod

600 000

311

 

Předškolní a základní vzdělávání

540 000

331

 

Kultura

200 000

332

 

Ochrana památek a péče o kulturní dědictví

500 000

334

 

Sdělovací prostředky

100 000

341

 

Tělovýchova

1 000 000

342

 

Zájmová činnost a rekreace

40 000

351

 

Ambulantní péče

250 000

361

 

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

100 000

363

 

Komunální služby a územní rozvoj

150 000

372

 

Nakládání s odpady

600 000

374

 

Ochrana přírody a krajiny

500 000

433

 

Sociální péče a pomoc manželství a rodin

85 000

551

 

Požární ochrana

200 000

611

 

Zastupitelské orgány

780 000

617

 

Regionální a místní správa

1 300 000

631

 

Obecní příjmy a výdaje z finančních operací

10 000

639

 

Ostatní finanční operace

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem výdaje

10 505 000

 

 

Vyvěšeno: 21. 11. 2016