Navigace

Obsah

Schválený rozpočet obce 2021

Vyvěšeno: 21.12.2020

Rozpočtové opatření č.1/2021 vyvěšeno 10.2.2021 

Rozpočtové opatření č.2/2021 vyvěšeno 16.3.2021 

Rozpočtové opatření č.3/2021 vyvěšeno 29.4.2021 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválený rozpočet obce 2020

Vyvěšeno: 31.12.2019

Rozpočtové opatření č.6 vyvěšeno 31.12.2020 

Rozpočtové opatření č.5 vyvěšeno 22.10.2020

Rozpočtové opatření č.4 vyvěšeno 28.8.2020

Rozpočtové opatření č.3 vyvěšeno 28.7.2020

Rozpočtové opatření č.2 vyvěšeno 5.5.2020

Rozpočtové opatření č.1 vyvěšeno 31.1.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočtové opatření č.6 vyvěšeno 31.12.2019

Rozpočtové opatření č.5 vyvěšeno 8.10.2019

Rozpočtové opatření č.4 vyvěšeno 27.9.2019

Rozpočtové opatření č.3 vyvěšeno 29.6.2019

Rozpočtové opatření č.2 vyvěšeno 9.5.2019

Rozpočtové opatření č.1 vyvěšeno 23.1.2018

 Schválený rozpočet obce 2019

Vyvěšeno 18.12.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočtové opatření č.6 vyvěšeno 18.12.2018

Rozpočtové opatření č.5 vyvěšeno 2.10.2018

Rozpočtové opatření č.4 vyvěšeno 21.8.2018

Rozpočtové opatření č.3 vyvěšeno 5.6.2018

Rozpočtové opatření č.2 vyvěšeno 13.3.2018

Rozpočtové opatření č.1 vyvěšeno 22.1.2018

Schválený rozpočet obce 2018

--------------------------------------------------------------------------------

Rozpočtové opatření č.9

Rozpočtové opatření č.8

Rozpočtové opatření č.7

Rozpočtové opatření č.6

Rozpočtové opatření č.5

Rozpočtové opatření č.4

Rozpočtové opatření č.3

Rozpočtové opatření č.2

Rozpočet obce Kněževes na rok 2017

 

1. Rozpočtové příjmy

Paragraf

Položka

 

částka

 

1111

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti

1 200 000

 

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

100 000 

 

1113

Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

210 000

 

1121

Daň z příjmů právnických osob

1 300 000

 

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

100 000

 

1211

Daň z přidané hodnoty

2 300 000

 

1340

Poplatek za provoz systému komunálního odpadu

320 000

 

1341

Poplatek ze psů

7 000

 

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

10 000

 

1351

Odvod z loterií apod. her kromě VHP

25 000

 

1361

Správní poplatky

4 000

 

1511

Daň z nemovitých věcí

1 400 000

 

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnných dotačních vztahů

105 000

 

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

50 000

222

 

Silniční doprava

250 000

311

 

Předškolní a základní vzdělávání

121 000

331

 

Kultura

120 000

351

 

Ambulantní péče

400 000

361

 

Rozvoj bydlení a bytového hospodářství

80 000

363

 

Komunální služby a územní rozvoj

350 000

372

 

Nakládání s odpady

150 000

617

 

Regionální a místní správa

10 000

631

 

Obecné příjmy z finančních operací

10 000

639

 

Ostatní finanční operace

10 000

 

 

 

 

 

 

Financování

 

 

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

1 873 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem příjmy

10 505 000

 

2. Rozpočtové výdaje

221

 

Pozemní komunikace

2 500 000

222

 

Silniční doprava

500 000 

231

 

Pitná voda

500 000

232

 

Odvádění a čištění odpadních vod

600 000

311

 

Předškolní a základní vzdělávání

540 000

331

 

Kultura

200 000

332

 

Ochrana památek a péče o kulturní dědictví

500 000

334

 

Sdělovací prostředky

100 000

341

 

Tělovýchova

1 000 000

342

 

Zájmová činnost a rekreace

40 000

351

 

Ambulantní péče

250 000

361

 

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

100 000

363

 

Komunální služby a územní rozvoj

150 000

372

 

Nakládání s odpady

600 000

374

 

Ochrana přírody a krajiny

500 000

433

 

Sociální péče a pomoc manželství a rodin

85 000

551

 

Požární ochrana

200 000

611

 

Zastupitelské orgány

780 000

617

 

Regionální a místní správa

1 300 000

631

 

Obecní příjmy a výdaje z finančních operací

10 000

639

 

Ostatní finanční operace

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem výdaje

10 505 000

 

 

Vyvěšeno: 21. 11. 2016