Navigace

Obsah

Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101

Vyvěšeno: 8.7.2019

 

 

Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy

(UCL)

Vyvěšeno: 10.6.2019

 

Posouzení vlivu na životní prostředí

Vyvěšeno: 10.5.2019

...

...Vyvěšeno: 25.3.2019

Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných organismů

Vyvěšeno: 20.2.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

...

Vyvěšeno: 23.1.2019

Žádost o vyjádření k aktualizaci bezpečnostního programu Letiště Praha a.s.
Vyvěšeno:21.1.2019

ROZHODNUTÍ- závěr zjišťovacího řízení

Vyvěšeno:10.12.2018 

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kněževes
Vyvěšeno: 7.11.2018
OZNÁMENÍ o společném řízení
Vyvěšeno: 5.11.2018
Posuzování vlivů na životní prostředí

Vyvěšeno : 31.10.2018

Vyvěšeno: 23.10.2018 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VRÁCENÍ DOKUMENTACE PODLE ZÁKONA č. 100/2001sb

Vyvěšeno:20.9.2018

 

 

...Vyvěšeno : 20.9.2018

,,,Vyvěšeno: 18.9.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------...Vyvěšeno: 6.9.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÝJIMKA Z ochranných podmínek

Vyvěšeno: 31.8.2018 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje o výší cen jízdného

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro civilní letectví – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Přílohy

Vyvěšeno: 30.08.2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

....

Vyvěšeno: 22.8.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška Vyvěšena dne 20.08.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------

...

Vyvěšeno:17.08.2018

...

Vývěšeno: 17.08.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------...Vyvěšeno: 6.8.2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------...Vyvěšeno: 14.7.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------

...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přeložka silnice II/240 (R7 - D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101

INFORMACE

Vyvěšeno 1.6.2018

---------------------------------------------------------

...

Výsledky voleb I.kolo
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Návrh rozpočtu obce Kněževes na rok 2018

 

  1. Rozpočtové příjmy

 

Paragraf

Položka

 

částka

 

1111

Daň z příjmů fyz. osob placená plátci

1 600 000

 

1112

Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky

100 000 

 

1113

Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou

210 000

 

1121

Daň z příjmů právnických osob

1 500 000

 

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

200 000

 

1211

Daň z přidané hodnoty

2 800 000

 

1340

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy (komun. odpad)

340 000

 

1341

Poplatek ze psů

7 000

 

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

20 000

 

1361

Správní poplatky

4 000

 

1381

Daň z hazardních her

30 000

 

1511

Daň z nemovitých věcí

1 400 000

 

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnných dotačních vztahů

105 000

 

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

180 000

 

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

50 000

222

 

Silniční doprava

250 000

311

 

Předškolní a základní vzdělávání

150 000

331

 

Kultura

120 000

351

 

Ambulantní péče

350 000

361

 

Rozvoj bydlení a bytového hospodářství

80 000

363

 

Komunální služby a územní rozvoj

350 000

372

 

Nakládání s odpady

150 000

617

 

Regionální a místní správa

100 000

631

 

Obecné příjmy z finančních operací

10 000

639

 

Ostatní finanční operace

10 000

 

 

 

 

 

 

Financování

 

 

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

2 439 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem příjmy

12 525 000

 

  1. Rozpočtové výdaje

 

Paragraf

Položka

 

částka

221

 

Pozemní komunikace

4 000 000

229

 

Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě

500 000 

231

 

Pitná voda

200 000

232

 

Odvádění a čištění odpadních vod

600 000

311

 

Předškolní a základní vzdělávání

800 000

331

 

Kultura

300 000

332

 

Ochrana památek a péče o kulturní dědictví

500 000

334

 

Sdělovací prostředky

100 000

341

 

Tělovýchova

200 000

342

 

Zájmová činnost a rekreace

50 000

351

 

Ambulantní péče

300 000

361

 

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

100 000

363

 

Komunální služby a územní rozvoj

1 100 000

372

 

Nakládání s odpady

600 000

374

 

Ochrana přírody a krajiny

600 000

433

 

Sociální péče a pomoc manželství a rodin

85 000

551

 

Požární ochrana

200 000

611

 

Zastupitelské orgány

780 000

617

 

Regionální a místní správa

1 300 000

631

 

Obecní příjmy a výdaje z finančních operací

10 000

639

 

Ostatní finanční operace

200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem výdaje

12 525 000

 

 

Vyvěšeno: 14. 11. 2017

 

Sejmuto:

Návrh rozpočtu Mateřské školy Kněževes na rok 2018
1. Výnosy
  Částka v Kč
602 0310 Školné 131 000,00
672 0333 Obecní dotace na provoz 174 500,00
241 0012 Účet rezervního fondu (ke dni 31.10.2017) 152 000,00
    Dary rodičů bez TP 0,00
    Výnosy celkem 457 500,00
       
       
       
       
       
       
2. Náklady
  Částka v Kč
501 0310 Knihy 10 000
501 0311 Noviny, předplatné tisku 10 000
501 0330 DDHM (nábytek,el.spotebiče) 30 000
501 0341 Spotřební materiál 60 000
501 0346 Pracovní a ochranné pomůcky 3 000
501   Spotřeba materiálu 113 000
502   vodné 12 000
502 0300 Elektřina 60 000
502 0310 Plyn 50 000
502   Spotřeba energie 122 000
       
511 0300 Opravy a udržování 80 000
       
518 0330 Zpracování dat (účetní) 55 000
518 0331 Telefon (vč. Internetu) 18 000
518 0333 Služby pošt 2 000
518 0340 Ostatní služby 30 000
    Odvoz odpadů 4 000
    Pojištění 11 000
518   Služby 120 000
       
521 0310 Dohoda o provedení práce – dovoz jídla 16 500
549 0335 Bankovní poplatky 10 000
       
    Náklady celkem 457 500

......

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY