Navigace

Obsah

 

 

Návrh Rozpočtu obce Kněževes na rok 2018

 

1. Rozpočtové příjmy

Paragraf

Položka

 

částka

 

1111

Daň z příjmů fyz. osob placená plátci

1 600 000

 

1112

Daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky

100 000 

 

1113

Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou

210 000

 

1121

Daň z příjmů právnických osob

1 500 000

 

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

200 000

 

1211

Daň z přidané hodnoty

2 700 000

 

1340

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy (komun. odpad)

340 000

 

1341

Poplatek ze psů

7 000

 

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

20 000

 

1361

Správní poplatky

4 000

 

1381

Daň z hazardních her

20 000

 

1511

Daň z nemovitých věcí

1 400 000

 

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnných dotačních vztahů

105 000

 

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

180 000

 

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

50 000

222

 

Silniční doprava

250 000

311

 

Předškolní a základní vzdělávání

121 000

331

 

Kultura

120 000

351

 

Ambulantní péče

350 000

361

 

Rozvoj bydlení a bytového hospodářství

80 000

363

 

Komunální služby a územní rozvoj

350 000

372

 

Nakládání s odpady

150 000

617

 

Regionální a místní správa

10 000

631

 

Obecné příjmy z finančních operací

10 000

639

 

Ostatní finanční operace

10 000

 

 

 

 

 

 

Financování

 

 

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

3 338 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem příjmy

13 225 000

 

2. Rozpočtové výdaje

221

 

Pozemní komunikace

4 000 000

229

 

Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě

500 000 

231

 

Pitná voda

200 000

232

 

Odvádění a čištění odpadních vod

600 000

311

 

Předškolní a základní vzdělávání

800 000

331

 

Kultura

300 000

332

 

Ochrana památek a péče o kulturní dědictví

500 000

334

 

Sdělovací prostředky

100 000

341

 

Tělovýchova

1 000 000

342

 

Zájmová činnost a rekreace

50 000

351

 

Ambulantní péče

300 000

361

 

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství

100 000

363

 

Komunální služby a územní rozvoj

1 100 000

372

 

Nakládání s odpady

600 000

374

 

Ochrana přírody a krajiny

600 000

433

 

Sociální péče a pomoc manželství a rodin

85 000

551

 

Požární ochrana

100 000

611

 

Zastupitelské orgány

780 000

617

 

Regionální a místní správa

1 300 000

631

 

Obecní příjmy a výdaje z finančních operací

10 000

639

 

Ostatní finanční operace

200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem výdaje

13 225 000

 

 

Vyvěšeno: 14. 11. 2017

 

Sejmuto:

 

 

......

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY