Navigace

Obsah

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE

Stavební úřad-schvaluje stavebnízáměr

Vyvěšeno:8.10.2020 

--------------------------------------------------------------------------------------

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje 7/2020

Vyvěšno 5.10.2020

--------------------------------------------------------------------------

...

Vyvěšeno: 3.9.2020

ROZHODNUTÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Vyvvěšeno dne: 21.8.2020

 

........

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 27.7.2020

Omezení úředních hodin Stavebního úřadu

Vyvěšeno 17.6.2020

ráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kněževes 2019

Vyvěšeno 17.6.2020

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ Přerost a Švorc - auto

Vyvěšeno 9.6.2020

 

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y dopravní infrastruktury „D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy“

Vyvěšeno 9.6.2020

 

Informace Krajského úřadu Středočeského kraje o pokračování řízení ve věci „D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy“

Zde aZde

Vyvěšeno 28.4.2020

Zápis do MŠ Kněževes

26.2.2020

Záměr prodeje pozemku

19.11.2019

 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

9.12.2019

veřejná vyhláška - územní rozvoj

Vyvěšeno: 3.10.2019 

 

Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 09 ÚP SÚ HMP

Vyvěšeno: 27.9.2019

 

Zveřejnění záměru prodej obecních pozemků

Vyvěšeno: 19.2.2019