Navigace

Obsah

 

 

 

 

Stránka

  • 1

Změna ordinačních hodin


Do odvolání ordinujeme  úterý, středa a pátek 

 

8,00 - 12,00 h .

 

MUDr.Forstová

 


29. 3. 2020

Zápis do ZŠ Středokluky


Ředitelství Základní školy Středokluky, p.o.

 

 Vyhlašuje zápis dětí narozených od 1.9.2013 do 31.8.2014

 

 Zápis dětí se bude konat v průběhu měsíce dubna bez přítomnosti dětí. Vyplněnou přihlášku lze do školy doručit následujícími způsoby:

 

  - do datové schránky školy (ID datové schránky: vt3ma7a),

  - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (bez elektronického podpisu nelze žádost registrovat) – reditelstvi@zsamsstredokluky.cz,

  - poštou (v krajním případě), ZŠ, Školská 82, 252 68 Středokluky,

  - osobním podáním zákonného zástupce:

Osobní podání v ředitelně školy - Školská 82, Středokluky

 ve dnech: 14.4. od 8 – 10 hod., 15.4. od 14 – 16 hod., 16.4. od 8 – 10 hod.

Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí škola převezme a vydá registrační číslo dítěte.

Podáte-li žádost jiným způsobem, registrační číslo Vám zašleme e-mailem.

 

Žádáte-li o odklad dítěte, vyplňte Žádost o odklad. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud zákonný zástupce nemá v den zápisu oba potřebné dokumenty, ředitelka školy správní řízení na dobu nezbytně nutnou přeruší.

 

O přijatých dětech bude vedení školy informovat (pod přidělenými registračními čísly) na stránkách školy.

 

Žádost o přijetí i Žádost o odklad si můžete stáhnout na stránkách školy.

 

Vzhledem k výjimečné situaci, prosím, sledujte stránky školy, pokud by došlo k nějaké změně, budeme Vás informovat. Děkujeme za pochopení.

 


29. 3. 2020

Úřední hodiny OÚ


Úřední hodiny OÚ

(až do odvolání)

Pondělí                                      13,00  -  16,00

Středa                                        15,00  -  18,00

 

Vstup pouze s rouškou nebo jinak zakrytým nosem a ústy.

 


19. 3. 2020

Přerušení provozu


                                        Z rozhodnutí Rady obce v Kněževsi

                                  je s účinností od 18. 3. 2020 až do odvolání

                                                           P Ř E R U Š E N

                                                  provoz v mateřské škole.

         Interní sdělení rodičům dětí zajišťuje ředitelka MŠ Mgr. Niké Slabová

                                                  prostřednictvím e-mailu.


19. 3. 2020

Zápis do MŠ Kněževes


Zápis do MŠ Kněževes

MATEŘSKÁ ŠKOLA KNĚŽEVES,

okres Praha – západ

Na Hlavní silnici 155, Kněževes, 252 68

 

Zápis dětí do MŠ Kněževes pro školní rok 2020/2021

· Vydávání žádostí o přijetí ve dnech 20. – 30. 4. 2020

· Přijímání a lékařem potvrzených žádostí dne 5. 5. 2020, 14 – 17 hod. tento termín je zároveň termínem možnosti nahlédnutí do spisu.

· Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte si zákonní zástupci vyzvednou osobně v MŠ Kněževes v dohodnutém termínu.

· Seznam přijatých dětí pod pořadovými čísly žádostí bude vyvěšen na přístupném místě do 30 dnů od přijetí žádostí.

Zápisy proběhnou v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.

 

V Kněževsi, dne 24. února 2020

 

Zřizovatel vzal na vědomí dne:


3. 3. 2020

Přihlášení k odběru novinek


Přihlášení k odběru novinek

 

Chcete mít aktuální informace z naší obce elektronicky a vědět, co nového se děje?
Přihlaste se k odběru Kněževeského e-Věstníku a my Vám budeme informace zasílat prostřednictvím emailů a SMS.

 

Nově zavádíme možnost online přihlášení k odběru novinek přímo na webových stránkách obce z pohodlí domova bez nutnosti podepisování tištěného formuláře.

 

Online přihlášení k odběru novinek najdete v sekciPŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NOVINEK v hlavním menu.

 


18. 12. 2018

Stránka

  • 1